• NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

 • PRotony 2015 rozdane!

 • 12.06.2015
 • Znamy nazwiska laureatów tegorocznej, IX edycji konkursu PRotony. 11 czerwca w Teatrze Syrena wręczyliśmy statuetki najlepszym PR-owcom. W tym roku o statuetki ubiegało się ponad 200 osób...

 • więcej
 • Akredytacja dla dziennikarzy

 • 09.06.2015
 • Wszystkich dziennikarzy i fotoreporterów, którzy chcieliby wziąć udział w Gali PRotony 2015 i/lub zarejestrować ją, by potem opublikować informację na temat wyników konkursu w mediach, dla których pracują, prosimy o..

 • więcej
 • Weź udział w gali PRotony 2015!

 • 25.05.2015
 • Już 11 czerwca w Teatrze Syrena, przy ul. Litewskiej 3,  będzie miała miejsce Gala wręczenia nagród w konkursie PRotony 2015.


 • więcej
Adrianna Maczkowska, Andrzej Lechowicz, Izabela Sałamacha, Feedback/Hill&Knowlton
Kandydaci w kategorii: osoba/zespół w firmie PR-owskiej
Osiągnięcia w dziedzinie komunikacji w 2008r.

Dynamiczny rozwój działu w ramach agencji, projekty m.in. dla GlaxoSmithKline - prowadzanie jednej z pierwszych kampanii PR angażującej środowiska rządowe, pacjenckie, medyczne, szkolne i jak nigdy dotąd także marketingowe (program „Mam haka na Raka” z kampanią „Wystarczy tak niewiele…”). Promocja odpowiedzialnych zachowań seksualnych wśród młodzieży – inauguracja Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Organizacja „III Tygodnia Retina AMD” i przygotowanie strony www.leczeniezacmy.pl oraz budowanie świadomości nt. niskorosłości (www.chceurosnac.pl).
Kampanie i działania komunikacyjne, w które był zaangażowany kandydat w 2008r. oraz ich efekty.

Prowadzanie kampanii PR dla firm farmaceutycznych jest pionierskie, jakość i skuteczność realizowanych działań została doceniona przez środowisko PR poprzez przyznanie nagrody European Excellence Award i w konkursie wewnętrznym Hill&Knowlton EMEA Awards, nominacje do Złotych Spinaczy w 2 kategoriach: kampania edukacyjna („Kiedy 1+1=3”) i kampania społeczna („Mam Haka na Raka”). Zespół był też zaangażowany w realizację działań z zakresu healthcare public affairs (dla European Liver Patients Association) oraz kampanie budujące świadomość nt. chorób rzadkich: AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) i niedobór IGF-1 (niskorosłość).
Na ile opisane działania są nowatorskie i autorskie? Prosimy również o wskazanie kreatywnych i innowacyjnych działań.

Program „MAM HAKA NA RAKA” (MHNR) jest pierwszym programem społecznym skierowanym do młodzieży, kształtującym postawy pro-zdrowotne w tym środowisku. Celem programu jest zaangażowanie młodych w walkę z nowotworami poprzez wpływanie na swoich rodziców, dziadków. Jednocześnie młodzi sami stają się świadomi, co przyniesie owoce w przyszłości, zmniejszając w ten sposób rosnące statystyki umieralności z powodu nowotworów.

Kluczowym dla powodzenia projektu, było uzyskanie zainteresowania i poparcia młodzieży. Dlatego nazwa kampanii, z jednej strony mówiłaby o problemie, a z drugiej była lekka i „młodzieżowa”. Doskonale wpisuje się w działania, w które angażowała się młodzież. Do programu zaproszono 2114 szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosiło się 580 zespołów (2800 młodych ludzi). Jako platformę komunikacji stworzono www.mamhakanaraka.pl. Ze względu na ogromny potencjał młodzieży – w wielu etapach programu organizatorzy postanowili powierzyć wiele zadań właśnie im. Na 19-stu spotkaniach regionalnych uczniowie zbierali wiedzę dotyczącą profilaktyki, a także tworzyli propozycje logo Programu. Promując profilaktykę nowotworową młodzież dotarła do ponad miliona ludzi. 96 najbardziej aktywnych zespołów wzięło udział w warsztacie kreatywnym i zakwalifikowało się do konkursu „Znajdź haka na raka”.

Podczas warsztatu kreatywnego, prowadzonego przez ekspertów z branży reklamy, młodzież m.in. głosowała na projekty logo przygotowane przez agencję BNA. Prawie 400 uczniów pracowało nad przygotowaniem projektów kampanii społecznej promującej profilaktykę raka piersi. Zwycięski projekt młodzieży został zrealizowany jako kampania ogólnopolska. Pojawiło się 300 bilbordów z reklamą społeczną „Wystarczy tak niewiele…” W ramach patronatów medialnych spot reklamowy wyemitowano w: TVP (57 spotów), Polskim Radiu (106 spotów), dwa miliony emisji na głównej stronie portalu Onet.pl, zdrowie.onet.pl, oraz kobieta.onet.pl. Dodatkowo bezpłatne reklamy ukazały się w prasie: m.in. Metro, Gazeta Wyborcza, Angora, Shape, Polityka, Forum, Rzeczpospolita. Spot radiowy emitowany był bezpłatnie m.in. w: TOK FM, Radio Merkury, Plus Kielce, Radio Olsztyn i Łódź. O Programie pisano ponad 350 razy. Wartość zrealizowanej kampanii ATL i BTL szacuje się na co najmniej 5 milionów złotych.

Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” to kampania edukacyjna skierowana głównie do młodych ludzi. Ma za zadanie promować świadome zachowania seksualne, świadomość antykoncepcyjną oraz świadome planowanie rodziny, aby w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa. Akcje odbyły się w 5 miastach Polski podczas Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa, który uwzględnia w kalendarzu Dzień Matki, Dzień dziecka oraz Dzień Ojca.
W celu jak najlepszego dotarcia do grup docelowych pozyskano ogólnopolskich patronów: Newsweek, Przyjaciółka, Zdrowie, M jak Mama, poradnikzdrowie.pl a także lokalnych patronów akcji. Przygotowano „Przewodnik po antykoncepcji, czyli jak świadomie planować rodzinę” napisany przystępnym językiem, wydany w formacie kieszonkowym. Rozdawany był podczas pikników edukacyjnych a także podczas Heineken Open’er Festiwal. Podczas lokalnych wydarzeń przyjęto formułę pikniku z atrakcjami dla całych rodzin. Istotne jest to, że udało się znaleźć właściwe proporcje pomiędzy elementami lifestyle’owymi a merytorycznymi. To zapewniło kampanii z jednej strony szerokie zainteresowanie i poparcie społeczne, z drugiej - akceptację autorytetów i administracji. Serwis www.chceurosnac.pl jest pierwszym serwisem dedykowanym problemowi niskorosłości. Do tej pory osoby poszukujące wiedzy na ten temat miały problem z dotarciem do informacji.

Serwis umożliwił zgromadzenie się społeczności wokół problemu niskorosłości dzięki forum oraz poprzez kontakt z wybitnym ekspertem w dziedzinie endokrynologii pozwolił na uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania użytkowników. Serwis www.leczeniezacmy.pl jest pierwszym portalem edukacyjnym poświęconym tematowi diagnostyki i leczenia zaćmy. Wcześniej taki serwis nie istniał w Internecie. Strona umożliwiła zainteresowanym dostęp do najnowszej wiedzy, a także bezpośredni kontakt z ekspertem medycznym.
Cechy, umiejętności, zdolności w dziedzinie komunikacji wyróżniające osobę/y zgłoszoną/e do konkursu.

Komunikatywność; kreatywność; umiejętność szybkiego reagowania w zależności od sytuacji; poprawność językowa; łatwość przyswajania nowych, czasem trudnych tematów; pracowitość; sumienność; otwartość; obowiązkowość; odpowiedzialność; wywiązywanie się z terminów; wysoka efektywność i organizacja pracy
Opis doświadczenia zawodowego kandydata/ów.

Adrianna Mączkowska – Senior Project Coordinator, w dziale healthcare Feedback/Hill&Knowlton od 2001r. Ukończyła Ekonomię w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Odpowiada m.in. za kontakty ze stowarzyszeniami pacjentów oraz koordynację akcji prozdrowotnych (np. Świętokrzyskie Spotkania dla Zdrowia). Realizowała Jesienną Szkołę Onkologii oraz Śniadania Prasowe dla dziennikarzy piszących o zdrowiu. Obecnie odpowiada za obsługę takich firm, jak: GlaxoSmithKline w zakresie działań PR dla onkologii, realizując Ogólnopolski Program MHNR.

Andrzej Lechowicz – Project Manager, w Feedback/Hill&Knowlton od 2006r. Wcześniej pracował w Niezależnej Agencji Prasowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Biologii. Przez 4 lata był asystentem na AM w Warszawie (Klinika i Katedra Mikrobiologii Lekarskiej, Katedra Transplantologii i Centralny Bank Tkanek). Współpracował z firmami z sektora biotechnologiczno-farmaceutycznego (Monsanto, ABE). Pracował także dla Lilly oraz Amgen. Prowadził ogólnopolski program „Rak to nie wyrok”. Realizuje projekt z zakresu healthcare public affairs dla European Liver Patients Association na rzecz wykrywania/leczenia hepatitis, a także edukacyjne programy związane z chorobami oczu. Zaangażowany także w program MHNR.

Izabela Sałamacha – Account Manager, w FHK od stycznia 2007r. Wcześniej pracowała w agencji On Board PR, gdzie odpowiadała m.in. za prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na UW oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Posiada również doświadczenie dziennikarza prasowego i radiowego. Od 8 lat związana z organizacją charytatywnej akcji wspierającej chorych na stwardnienie rozsiane „Podaj Serce”. Realizowała na rzecz chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) kampanię „Głęboki Oddech” oraz na rzecz osób chorych na padaczkę kampanię „Pomagaj bez obaw!” W FHK była odpowiedzialna za działania i kampanie PR dla Novartis Oncology, Roche, Ipsen i Gedeon Richter. Obecnie realizuje m.in. Kampanię na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Wspiera realizację Programu MHNR.
Uzasadnienie osoby zgłaszającej

W roku 2008 te zespół ten doskonale ze sobą współpracując osiągnął wyżyny kunsztu PR w branży Healthcare opracowując i realizując projekty, które zdobyły: Złoty Spinacz (Festiwal Miast i Regionów), trzy nominacje do ZS (FMiR, Mam Haka na Raka, Kiedy 1+1=3), European Excellece Award (region Polska i Rosja - MHnR), a także drugie miejsce w wewnętrznym konkursie Hill&Knowlton Global (MHnR).