PRotony 2015

Wyniki głosowania członków Akademii.

Obok nazwiska kandydata liczba przyznanych mu przez Akademię punktów. Po kliknięciu w nazwisko -  szczegółowe dane o oddanych na kandydata głosach.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwał audytor - kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy